Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż PLUM Sp. z o. o. jest jednym z pierwszych producentów w kraju, który może poszczycić się certyfikatem: Powiadomienia o Zapewnieniu Jakości dla produkcji urządzeń iskrobezpiecznych przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych (zgodnie z załącznikiem IV i VII Dyrektywy ATEX 2014/34/UE).

Wyjście naprzeciw wymaganiom Klientów skłoniło firmę PLUM Sp. z o.o. do poddania się certyfikacji zgodnie z międzynarodowym standardem IECEx. W ramach przeprowadzonej weryfikacji w dniu 26 kwietnia 2016 r. przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą FTZÚ, Fyzikálně technický zkušební ústav, w oparciu o normę EN ISO/IEC 80079-34 Atmosfery wybuchowe – Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń, firma Plum Sp. z o.o. nabyła również prawo do uzyskania certyfikatu: IECEx Quality Assessment Report (QAR), który jest preferowany w handlu poza granicami Europy.

Ponadto podkreślamy, że w PLUM wszystkie procesy są zarządzane w sposób efektywny, kompleksowy i w 100 % monitorowany. Umożliwia to identyfikację wszelkich błędów i sukcesywne doskonalenie tworzonych urządzeń już na etapie projektowania. Firma jest przygotowana do realizacji bieżących zadań, ale także do stawiania sobie nowych wyzwań na rynku krajowym, jak i rynku międzynarodowym. Realizację celów w zakresie jakości wspiera wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania. Certyfikaty przyznane firmie Plum w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością:

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • BS OHSAS 18001:2007

Jakość produkcji urządzeń przeciwwybuchowych produkowanych w firmie jest ściśle nadzorowana przez Jednostkę Notyfikowaną – Fizyko-Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice. Badania na działanie urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem są potwierdzone certyfikatem ATEX o numerze 04 ATEX Q 009