Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Pomiarowe firmy Plum spełnia wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AP 074. Świadczymy usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach: wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej powietrza. Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz bardzo dobra niepewność pomiarowa CMC osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług. Wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania są uznawane w Polsce i za granicą.

Oferujemy wzorcowanie

W zakresie akredytacji:
Przyrządów do pomiaru temperatury:
– termometrów elektronicznych, czujników termometrów rezystancyjnych, przetworników temperatury z czujnikami temperatury, symulatorów, wskaźników temperatury. Laboratorium Pomiarowe dysponuje stanowiskiem do wzorcowania metodą punktów stałych temperatury, umożliwiającym odtworzenie Międzynarodowej Skali Temperatur MST-90 w zakresie od punktu potrójnego rtęci (-38,8344°C) do punktu krzepnięcia cyny (231,928°C).
– pirometrów radiacyjnych i fotoelektrycznych.
Przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza:
– termohigrometrów, termometrów do pomiaru temperatury powietrza, higrometrów, przetworników temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Przyrządów do pomiaru ciśnienia:
– ciśnieniomierzy elektronicznych, ciśnieniomierzy sprężynowych, przetworników ciśnienia.
Przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych:
– multimetrów, mierników i kalibratorów wielkości elektrycznych (DCV, DCI, R, ACV, ACI), zasilaczy, źródeł napięcia i prądu, rezystorów stałych i regulowanych (m.in. dekad), mierników rezystancji izolacji, próbników przebicia, testerów bezpieczeństwa elektrycznego, symulatorów oraz wskaźników rezystancyjnych czujników temperatury.

Poza zakresem akredytacji:
– oscyloskopów, mierników cęgowych, częstościomierzy, generatorów częstotliwości.

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu zakresu akredytacji

W dniu 14.10.2019 r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę kompetencji personelu Laboratorium Pomiarowego PLUM w zakresie wzorcowania pirometrów. Po potwierdzeniu kompetencji i biegłości personelu, rozszerzeniu uległ zakres akredytacji AP 074. Od dnia 14.11.2019 r., zgodnie z nowym wydaniem Zakresu Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 074, Laboratorium PLUM może wykonywać także wzorcowanie pirometrów radiacyjnych i fotoelektrycznych, w zakresie pomiarów stacjonarnych dla temperatur z przedziału: (-15 ÷ 500) °C.

Nasza oferta

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania klientom zewnętrznym. Wszystkie używane wzorce i przyrządy są odniesione do wzorców państwowych w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych pozwala na obiektywną weryfikację jakości wykonywanych wzorcowań i przyczynia się do doskonalenia stosowanych metod pracy.

Wzorcowanie

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego obejmuje poniższe wielkości:

Napięcie, prąd (DC) [7.01, 7.02]
Napięcie, prąd (AC) [7.03, 7.04]
Rezystancja (DC) [7.05]
Elektryczna symulacja wielkości [7.15]
Wilgotność względna [14.02]
Ciśnienie [17.01]
Temperatura (termometria elektryczna) [19.01]
Temperatura (termometria radiacyjna) [19.03]

Pliki do pobrania

Kontakt

Specjalista ds. obsługi Klienta

Dziedziny: temperatura i wilgotność względnej powietrza

termometry elektroniczne, termohigrometry, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności względnej powietrza, czujniki termometrów rezystancyjnych, pirometry radiacyjne, pirometry fotoelektryczne.

Sylwia Wyszołmirska
Tel. 85 749 71 53
Tel. kom. 691 112 002

E-mail:
laboratorium@plum.pl
sylwia.wyszolmirska@plummac.com

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: wielkości elektryczne, ciśnienie

multimetry cyfrowe, kalibratory, rezystory stałe i regulowane, zasilacze, próbniki przebicia, testery bezpieczeństwa elektrycznego, mierniki rezystancji, symulatory i wskaźniki rezystancyjnych czujników temperatury, ciśnieniomierze elektroniczne, przetworniki ciśnienia, kalibratory ciśnienia, ciśnieniomierze sprężynowe.

Krystian Mieczkowski
Tel. 85 749 70 09
Tel. kom. 799 829 920

E-mail:
laboratorium@plum.pl
krystian.mieczkowski@plum.pl

PLUM Sp. z o.o.

ul.Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin

Fax 85 749 70 14
KRS: 0000153696
NIP: 966-14-27-390
Kapitał zakładowy: 2 355 800,00 zł
Nr rejestrowy BDO: 000009381

E-mail:
laboratorium@plum.pl

Kierownik Laboratorium

Marek Szpakowski
Tel. 85 749 70 28
Tel. kom. 697 771 078

E-mail:
marek.szpakowski@plum.pl

Zastępca Kierownika

Robert Banach
Tel. 85 749 71 32
Tel. kom. 690 678 240

E-mail:
robert.banach@plum.pl

Kierownik Techniczny

Robert Kosiński
Tel. 85 749 71 73

E-mail:
robert.kosinski@plum.pl