Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Pomiarowe firmy Plum spełnia wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AP 074. Świadczymy usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach: wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej powietrza. Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz bardzo dobra niepewność pomiarowa CMC osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług. Wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania są uznawane w Polsce i za granicą.

Oferujemy wzorcowanie

W zakresie akredytacji:
Przyrządów do pomiaru temperatury:
– termometrów elektronicznych, czujników termometrów rezystancyjnych, przetworników temperatury z czujnikami temperatury, symulatorów, wskaźników temperatury. Laboratorium Pomiarowe dysponuje stanowiskiem do wzorcowania metodą punktów stałych temperatury, umożliwiającym odtworzenie Międzynarodowej Skali Temperatur MST-90 w zakresie od punktu potrójnego rtęci (-38,8344°C) do punktu krzepnięcia cyny (231,928°C).
– pirometrów radiacyjnych i fotoelektrycznych.
Przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza:
– termohigrometrów, termometrów do pomiaru temperatury powietrza, higrometrów, przetworników temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Przyrządów do pomiaru ciśnienia:
– ciśnieniomierzy elektronicznych, ciśnieniomierzy sprężynowych, przetworników ciśnienia.
Przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych:
– multimetrów, mierników i kalibratorów wielkości elektrycznych (DCV, DCI, R, ACV, ACI), zasilaczy, źródeł napięcia i prądu, rezystorów stałych i regulowanych (m.in. dekad), mierników rezystancji izolacji, próbników przebicia, testerów bezpieczeństwa elektrycznego, symulatorów oraz wskaźników rezystancyjnych czujników temperatury.

Poza zakresem akredytacji:
– oscyloskopów, mierników cęgowych, częstościomierzy, generatorów częstotliwości.

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu zakresu akredytacji

W dniu 14.10.2019 r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę kompetencji personelu Laboratorium Pomiarowego PLUM w zakresie wzorcowania pirometrów. Po potwierdzeniu kompetencji i biegłości personelu, rozszerzeniu uległ zakres akredytacji AP 074. Od dnia 14.11.2019 r., zgodnie z nowym wydaniem Zakresu Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 074, Laboratorium PLUM może wykonywać także wzorcowanie pirometrów radiacyjnych i fotoelektrycznych, w zakresie pomiarów stacjonarnych dla temperatur z przedziału: (-15 ÷ 500) °C.

Nasza oferta

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania klientom zewnętrznym. Wszystkie używane wzorce i przyrządy są odniesione do wzorców państwowych w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych pozwala na obiektywną weryfikację jakości wykonywanych wzorcowań i przyczynia się do doskonalenia stosowanych metod pracy.

Wzorcowanie

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego obejmuje poniższe wielkości:

Napięcie, prąd (DC) [7.01, 7.02]
Napięcie, prąd (AC) [7.03, 7.04]
Rezystancja (DC) [7.05]
Elektryczna symulacja wielkości [7.15]
Wilgotność względna [14.02]
Ciśnienie [17.01]
Temperatura (termometria elektryczna) [19.01]
Temperatura (termometria radiacyjna) [19.03]

Pliki do pobrania

Kontakt

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: temperatura i wilgotność względna powietrza

termometry elektroniczne, termohigrometry, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności względnej powietrza, czujniki termometrów rezystancyjnych, pirometry radiacyjne, pirometry fotoelektryczne.

mgr inż. Katarzyna Cisoń-Komarnicka
Tel. 85 749 71 53
Tel. kom. 691 112 002

E-mail:
laboratorium@plum.pl
katarzyna.cison@plum.pl

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: wielkości elektryczne, ciśnienie

multimetry cyfrowe, kalibratory, rezystory stałe i regulowane, zasilacze, próbniki przebicia, testery bezpieczeństwa elektrycznego, mierniki rezystancji, symulatory i wskaźniki rezystancyjnych czujników temperatury, ciśnieniomierze elektroniczne, przetworniki ciśnienia, kalibratory ciśnienia, ciśnieniomierze sprężynowe.

mgr inż. Krystian Mieczkowski
Tel. 85 749 70 09
Tel. kom. 799 829 920

E-mail:
laboratorium@plum.pl
krystian.mieczkowski@plum.pl

PLUM Sp. z o.o.

ul.Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin

Fax 85 749 70 14
KRS: 0000153696
NIP: 966-14-27-390
Kapitał zakładowy: 2 355 800,00 zł
Nr rejestrowy BDO: 000009381

E-mail:
laboratorium@plum.pl

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Marek Szpakowski
Tel. 85 749 70 28
Tel. kom. 697 771 078

E-mail:
marek.szpakowski@plum.pl

Zastępca Kierownika

mgr inż. Robert Banach
Tel. 85 749 71 32
Tel. kom. 690 678 240

E-mail:
robert.banach@plum.pl

Kierownik Techniczny

mgr inż. Robert Kosiński
Tel. 85 749 71 73

E-mail:
robert.kosinski@plum.pl