Adaptacyjny System Bezpieczeństwa

Adaptacyjny system bezpieczeństwa (ASB) to innowacyjne rozwiązanie na rynku zabezpieczeń wentylacji pożarowej. System zapewnia bardzo precyzyjny i stabilny rozkład nadciśnienia w całej klatce ewakuacyjnej spełniając wszystkie wymagania normy EN 12101-6:2005.

eSTER_x40_ikona_4

Szybka adaptacja na dynamiczne zmiany parametrów otoczenia.

eSTER_x40_ikona_5

Optymalizacja kosztów okablowania budynku.

ecoMAX850i_ikona_4

Monitoring elementów systemu: zapis testów, wydruk, sprawdzanie poprawności działania, informacja.

Pellet_ikona_4

Opatentowany i niezawodny system komunikacji fireBUS pomiędzy elementami systemu.

Elektronika adaptacyjna

Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej i badania Aachen

Niekonwencjonalność i niezawodność systemu ASB jest poparta 3- letnią pracą naukowo – badawczą zespołu specjalistów firmy Plum oraz przede wszystkim przez badania przeprowadzone przez niezależną instytucję Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I Akwizgran – takie jak:
Cykl testowy zachowania dynamicznego.
Test funkcjonalności : 20 pełnych cykli zamknięcia i otwarcia drzwi.
Test niezawodności powtarzany 10.000 razy.
Test trwałości 20 pełnych cykli otwarcia i zamknięcia drzwi.
Test oscylacyjny: 10 testów jednostkowych po 20 cykli każdy z otwartym i zamkniętym otworem odprowadzania powietrza.
Test zachowania dynamicznego: 20 cykli zachowania dynamicznego.

Moduły

ASB posiada budowę modułową – wszystkie urządzenia w systemie ASB są ze sobą połączone jednym kablem transmisyjnym tworzącym zamkniętą pętlę (fireBUS). System ASB zapewnia najwyższy poziom ochrony przed zadymieniem poziomych i pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacjowych np.: budynki mieszkalne, biurowe, obiekty przemysłowe, centra handlowe, domy studenckie, hotele itd. Umożliwia dowolne dobranie ciśnienia w zależności od obiektu, gwarantuje czas reakcji po otwarciu drzwi 1 – 2 [s] i bardzo dobre wyniki regulacji w granicy od 1 – 3 [s] w obiektach zarówno szczelnych jak i mniej szczelnych.

Algorytm Adaptacyjny

Podstawą działania systemu ASB jest matematyczny model adaptacyjny. Model ten na podstawie zarejestrowanych danych dokonuje bieżącej identyfikacji warunków panujących na ewakuacyjnej klatce schodowej. Uzyskany w ten sposób precyzyjny wzorzec aktualnego stanu obiektu jest wykorzystywany do adaptacyjnej regulacji. Algorytm zapewnia odporność systemu na niekorzystne zjawiska związane z parciem wiatru oraz eliminuje negatywny wpływ ciągu kominowego na rozkład ciśnienia w drodze ewakuacyjnej. Posiada bardzo wysoką odporność na dobowe i sezonowe wahania temperatur.
Niezawodność i precyzja działania algorytmu, w układach różnicowania ciśnienia w drogach ewakuacyjnych, została potwierdzona przez ponad 5000 godzin testów. Obecnie systemy ochrony dróg ewakuacyjnych bazują na układach mechanicznych lub bardzo prostych regulatorach PID. Model adaptacyjny stworzony na potrzeby systemu ASB zapewnia nową jakość regulacji w układach oddymiania dróg ewakuacyjnych.

Przewagi systemu ASB

PRZEWAGI KORZYŚCI z zastosowania systemu ASB
Bardzo wysoka odporność na zjawiska niekorzystnego wpływu wiatru i ciągu kominowego

Bezpieczeństwo niezależne od zmian warunków zewnętrznych.
Innowacyjny algorytm adaptacyjny (na bazie sieci neuronowej) zapewnia odporność systemu na niekorzystne zjawiska związane z parciem wiatru; eliminuje negatywny wpływ ciągu kominowego na rozkład ciśnienia w drodze ewakuacyjnej; posiada bardzo wysoką odporność na dobowe i sezonowe wahania temperatur.

Uniezależnienie się od zmienności przecieku powietrza w przestrzeni ewakuacyjnej

Zdecydowanie niższe koszty uruchomień i dopasowania do obiektu.
System uczy się budynku zapewniając ciągłe dopasowanie do rzeczywistych zmian przecieku powietrza np.: związanego ze zmianami budowlanymi lub wynikającego z rozbieżności wyliczeń projektowych. Praktycznie nie wymaga ciągłego dostrajania na różnych etapach realizacji inwestycji i w późniejszej obsłudze.

Szybka adaptacja na dynamiczne zmiany parametrów otoczenia

Bardzo szybkie dopasowanie do zmian zachodzących w obiekcie.
System bardzo szybko adoptuje się do dynamicznych zmian parametrów otoczenia. Identyfikuje sytuacje problemowe, diagnozuje je i zapewnia odpowiednią reakcję. Zbiera dane 20 razy/s.

Odporność na chaotyczne zmiany podczas ewakuacji – adaptacyjnie realizuje kryterium przepływu i kryterium ciśnienia

Bardzo dobra praca w czasie rzeczywistej ewakuacji.
Zapewnia bardzo wysoką odporność na chaotyczne zmiany sytuacji podczas ewakuacji (otwieranie i zamykanie drzwi ewakuacyjnych) system nie wpada w oscylację.

Niższe koszty okablowania

Zdecydowanie niższe koszty okablowania systemu.
Protokół komunikacyjny fireBUS zapewnia transmisję danych pomiędzy modułami sytemu poprzez zastosowanie jednej pętli komunikacyjnej – umożliwia to znaczące obniżenie kosztów okablowania.

Elastyczna rozbudowa sytemu
Dopasowanie do potrzeb

Komfort dopasowania do zapotrzebowania Projektanta/wykonawcy/Inwestora.
Modułowa budowa sytemu zapewnia możliwość rozbudowy w zależności od zapotrzebowania (indywidualne dopasowanie do potrzeb ).

Monitoring elementów systemu
Zapis testów: wydruk, sprawdzanie poprawności działania
Bezpieczeństwo użytkowania.

Monitoring systemu zapewnia kontrolę obwodów podłączeniowych i aktualnych parametrów pracy. System ASB umożliwia zapisywanie testów w pamięci urządzenia z możliwością ich wydruku. Istnieje możliwość podłączenia sytemu do Internetu i tel. komórkowego zapewniając zdalną diagnostykę.

Szeroki zakres dziania

Dopasowanie od małych budynków do dużych.
System możemy dostosować do wszystkich rodzajów budynków: budynki mieszkalne, biurowe, obiekty przemysłowe centra handlowe niezależnie od wysokości.

Nie wymaga dostrajania

Niższe koszty związane z dostrajaniem systemu w uruchamianym i istniejącym obiekcie.
Algorytm ciągle optymalizuje parametry pracy. Nie wymaga regulacji po instalacji oraz po zmianach przecieku (rozbieżność obliczeniowa z rzeczywistością).

Realizacje

IKEA

Budynek IKEA we Wrocławiu
Dzięki zastosowaniu algorytmu adaptacyjnego udało się zapewnić bardzo dobre czasy regulacji przy otwieraniu i zamykaniu drzwi (poniżej 3 sek.), zmniejszyć zakłócenia, które się pojawiły w wyniku połączenia hydraulicznego napowietrzanych pomieszczeń ze sobą.
Zastosowanie lokalnych i globalnych pętli fireBUS pozwoliło na bardzo znaczne zredukowanie kosztów okablowania.

ZLOTA-44

Biurowiec w Warszawie
Układ został wyposażony w złożoną logikę, która w zależności od sekcji, w której wybuchł pożar decyduje, wedle których czujników ciśnienia mają być sterowane poszczególne urządzenia systemu. Dzięki zastosowaniu wielu jednostek sterujących do jednej klatki schodowej oraz algorytmów regulacji adaptacyjnej udało się zniwelować zjawisko silnego ciągu kominowego oraz zniwelować opory hydrauliczne występujące przy tak dużych klatkach schodowych. Zastosowanie lokalnych i globalnych pętli fireBUS pozwoliło na bardzo znaczne zredukowanie kosztów okablowania.

AUCHAUN

Auchan Bronowice
Dzięki zastosowaniu algorytmu adaptacyjnego udało się zapewnić bardzo dobre czasy regulacji przy otwieraniu i zamykaniu drzwi (poniżej 3 sek.), zniwelować zakłócenia, które się pojawiły w wyniku połączenia hydraulicznego napowietrzanych pomieszczeń ze sobą. Zastosowanie lokalnych i globalnych pętli fireBUS pozwoliło na bardzo znaczne zredukowanie kosztów okablowania.