SCP V1

Panel sterujący systemem rekuperacji i wentylacji z wbudowanym modułem BT/WiFi.

eSTER_x40_ikona_1

Intuicyjna obsługa

eSTER_x40_ikona_2

Konfiguracja offline

eSTER_x40_ikona_alarmy

Sygnalizacja alarmów

eSTER_x40_ikona_6

Wygrywanie gotowych profili ustawień rekuperacji

Prosty panel sterujący

Panel sterujący systemem wentylacji z wbudowanym modułem BT/WiFi.

Konfiguracja wentylacji za pomocą aplikacji mobilnej ecoNEXT.

Optymalizacja procesu uruchamiania gotowej centrali w toku produkcji.

Wgrywanie gotowych profili sterowania rekuperacją przy użyciu aplikacji ecoNEXT.

Główne funkcje

Sterowanie wentylatorami w trybie manualnym.

Odczyt stanu pracy centrali.

Sygnalizacja potrzeby wymiany filtrów.

Sygnalizacja alarmów.

Praca wg. harmonogramu, praca automatyczna od czujników jakości (DCV).

Konfiguracja i obsługa offline

Dzięki wbudowanym modułom BT/WiFi panel współpracuje z aplikacjami ecoNEXT i ecoNET Cloud do zdalnej konfiguracji i obsługi urządzenia.

 

Ustawienia serwisowe

Wymiana oprogramowania

Zapis/ odczyt gotowych konfiguracji

Konfiguracja wejść i wyjść

Alarmy

 

Ustawienia użytkownika

Zmiana trybu pracy

Harmonogramy

Akcesoria

ecoNET Cloud

ecoNET CLOUD

Nowy system internetowy z funkcjami zarządzającą i serwisową. Wsparcie techniczne i aktualizacja danych w czasie rzeczywistym.

ecoNEXT

ecoNEXT

Aplikacja mobilna do sterowania i konfiguracji regulatora ecoVENT MINI za pomocą połączenia bezprzewodowego BT. Rozszerzenie funkcjonalności panelu sterowania SCP V.