eSTER_x40

Bezprzewodowy termostat pokojowy z dwukierunkową, szyfrowaną transmisją radiową.

eSTER_x40_ikona_1

Full Duplex – pełna, dwukierunkowa transmisja radiowa danych.

eSTER_x40_ikona_4

Sterowanie wszystkimi parametrami i trybami pracy regulatora.

eSTER_x40_ikona_alarmy

Sygnalizacja alarmów, poziomu paliwa, pracy palnika i konieczności jego czyszczenia.

eSTER_x40_ikona_6

Współpraca kilku termostatów przy pełnej komunikacji radiowej.

Pełna radiowa ISM komunikacja dwukierunkowa

Termostat:

  • współpracuje z dwukierunkowym modułem transmisji radiowej ISM_xSMART z systemem LBS w paśmie ISM,

  • zapewnia pełną konfigurację menu regulatora z poziomu dowolnego pomieszczenia,

  • utrzymuje zadaną temperaturę pokojową,

  • pobierając dane z regulatora informuje o poziomie paliwa w zasobniku paliwa, stanach alarmowych i monitach kotła, pracy palnika i potrzebie jego czyszczenia oraz wartości temperatury zewnętrznej,

  • włącza i wyłącza kocioł oraz zapewnia stałą synchronizację czasu z regulatorem.

System xSMART

 • LBS system – minimalizacja zakłóceń pracy innych urządzeń,

 • adaptacyjne regulowanie temperatury zadanej obiegów grzewczych i kotła,

 • dostęp do parametrów pracy i harmonogramów czasowych z poziomu menu użytkownika i serwisowego,

 • wybór trybów regulacji i pełna konfiguracja parametrów regulatora,

 • trwałe przyciski pojemnościowe,

 • tryb oszczędzania baterii, wskaźnik rozładowania baterii i siły sygnału radiowego,

 • blokada rodzicielska,

 • proste parowanie z urządzeniami,

 • wysoka stabilność działania, dzięki stałemu monitorowaniu jakości połączenia.

Akcesoria

ecoNET300_duże_2

ecoNET300

Moduł internetowy pełniący funkcję systemu serwisowego – obsługa i zarządzanie pracą online.