ecoVENT

Regulator rekuperatora z funkcją odzysku ciepła w wentylacjach mechanicznych.

ecoVENT_ikona_1

Komunikacja WiFi z aplikacją mobilną oraz ModBus.

ecoVENT_ikona_2

Funkcja CAV/VAV sterowania strumieniem powietrza.

ecoVENY_ikona_3

Hybryda z pompami ciepła i kotłem.

ecoVENT_ikona_4

Algorytm ochronny przed przegrzaniem i zamarzaniem.

Moduł

 • Steruje: rekuperatorem, wentylatorami, nagrzewnicami, chłodnicą, bypasem, GWC,

 • dysponuje zabezpieczeniem antyzamrożeniowym, funkcją odzysku wilgoci i redukcją CO2,

 • zintegrowane czujniki ciśnienia różnicowego, przez regulację obliczanej masy i objętości strumienia powietrza zapewniają 25-30% większą sprawność rekuperatora oraz wykrywają zabrudzenia filtrów.

Wykonania modułów (wejścia analogowe oraz cyfrowe są dowolnie konfigurowalne):

 • ecoVENT MINI: zasilanie 230 V, styk PE, 3 wyjścia przekaźnikowe, 3 wyjścia 0-10 V, 4 wejścia cyfrowe, 4 tory pomiarowe temp., wyjście 230 V, 3 porty komunikacji.

 • ecoVENT MIDI: zasilanie 230 V, styk PE, 6 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia 0-10 V, 2 wyjścia 0-10 V / PWM, 2 wejścia analogowe, 5 wejść cyfrowych, 6 torów pomiarowych temp., wyjście 230 V i 24 V, 3 porty komunikacji, 2 czujniki ciśnienia różnicowego, obsługa zewnętrznych czujników CO oraz jakości powietrza i wilgotności.

 • ecoVENT MAXI: zasilanie 230 V, 11 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia 0-10 V, 2 wyjścia 0-10 V / PWM, 7 wejść cyfrowych, 6 torów pomiarowych temp., 3 porty komunikacji, obsługa zewnętrznych czujników CO oraz jakości powietrza i wilgotności.

System ecoVENT

 • Zapewnia wysoką sprawność odzysku ciepła z pomieszczeń wentylowanych,

 • monitoruje parametry w obiegach wentylacyjnych i sygnalizuje alarmy, zapewniając reakcję systemu,

 • steruje dodatkowymi nagrzewnicami elektrycznymi, wodnymi oraz chłodnicą w sposób płynny zapewniając wysoki komfort oraz precyzję regulacji wentylowanego powietrza,

 • przez wejścia cyfrowe umożliwia podłączenie sygnałów z centrali PPOŻ i FAS. Może zatrzymać pracę centrali wentylacyjnej lub obniżyć jej wydajność,

 • wykorzystuje Modbus RTU, który umożliwia sterowanie z BMS,

 • zdalny dostęp on-line do systemu przez WiFi z dowolnego miejsca przez wykorzystanie modułu internetowego ecoNET300 i aplikacji mobilnej ecoNET.apk, ecoNET.app.

Obsługiwane czujniki

Czujnik: wilgotności, CO2, jakości powietrza, temperatury, ciśnienia różnicowego

Akcesoria

ecoNET300_duże_2

ecoNET300

Moduł internetowy pełniący funkcję systemu serwisowego – obsługa i zarządzanie pracą online.

ecopress200x200

ecoPRESS

Przetwornik do pomiaru wartości ciśnienia różnicowego z napięciowym wyjściem analogowym.

srht200x200

SRHT IN1

Czujnik wilgotności i temperatury.

svoc200x200

SVOC EX1

Zewnętrzny czujnik jakości powietrza, LZO i wilgotności.

Czujnik CO2, temperatury i wilgotności

SCO2 IN1

Wewnętrzny czujnik CO2, temperatury i wilgotności.