ecoVALVETRONIC

Sterownik zaworu rozprężnego.

ecoTRONIC_ikona_3

Sterowanie bipolarnym/unipolarmym zaworem rozprężnym.

ecoVENT_ikona_4

Ochrona przed przegrzaniem/dochładzaniem czynnika.

eSTER_x40_ikona_4

Komunikacja ModBus i konfiguracja z poziomu menu regulatora.

ecoMAX850i_ikona_4

Pełna ochrona sprężarki i jej układu. Sygnalizacja stanu pracy zaworu i alarmów.

Moduł

  • Steruje pracą bipolarnego/unipolarnego zaworu rozprężnego i ma za zadanie utrzymanie stałego przegrzania/dochładzania czynnika podczas pracy sprężarki,

  • zastosowano algorytmy ochronne pracy sprężarki i jej układu między innymi przed przegrzaniem/dochładzaniem czynnika, przekroczeniem dopuszczalnych wartości ciśnieniem na wyjściu parownika, wyciekiem czynnika chłodniczego.

Funkcje

 • Konfiguracja parametrów sterownika i zaworu z poziomu menu regulatora,

 • Utrzymanie i kontrola przed zbyt niską lub zbyt wysoką wartością przegrzania/dochładzania czynnika na podstawie pomiaru ciśnienia i temperatury na wyjściu parownika (szybka korekta położenia zaworu),

 • Utrzymanie i kontrola ciśnienia na wyjściu parownika,

 • obsługa przez wejście cyfrowe bipolarnego zaworu rozprężnego (unipolarne w opracowaniu),

 • niezależne ustawienia trybów pracy zaworu dla grzania, chłodzenia, rozmrażania,

 • ograniczenie zakresu regulacji zaworu dla każdego trybu pracy,

 • funkcja wymuszonego otwarcia zaworu przy przejściu między trybami – tryb stabilizacji,

 • praca cało-krokowa, pół-krokowa, ćwierć-krokowa – większa rozdzielczość zaworu oraz dokładniejsza regulacja przegrzania/dochładzania czynnika,

 • pełne zamknięcie zaworu lub dowolna pozycja zaworu po zaniku zasilania (standardowo),

 • odczyt stanu wejść cyfrowych i detekcja elektroniczna położenia krańcowego zaworu,

 • hierarchia algorytmów ochronnych i wybór czynnika chłodniczego,

 • odczytu drugiej wartości ciśnienia i temperatury i możliwość przeprowadzenia testu silnika zaworu,

 • sygnalizacja LED stanu pracy sterownika i zaworu oraz dodatkowa sygnalizacja alarmów przez przekaźnik,

 • wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego,

 • rejestracja liczby kroków wykonanych przez zawór oraz łącznych czasów trwania stanów alarmowych dla zaworu.