Czujnik ecoPRESS

Przetwornik różnicy ciśnień

DCV – Demand Controlled Ventilation

System wentylacji kontrolowany jakością powietrza

Czujniki są kluczowym elementem w systemach wentylacji zmiennego przepływu powietrza (DCV – Demand Controlled Ventilation). Pozwalają one monitorować warunki w pomieszczeniach i dostosowywać ilość dostarczanego powietrza do rzeczywistego zapotrzebowania, co prowadzi do efektywniejszego i energooszczędnego działania systemu wentylacji.

Czujniki zewnętrzne ecoPRESS EX -01/-02

  • Jednokanałowy lub dwukanałowy
  • Pomiar różnicy ciśnień
  • Analogowe wyjście napięciowe 0-10 V z konfiguracją zakresów pomiarowych (8 zakresów),
  • Wyjście cyfrowe (RS485, protokół Modbus) do odczytu wartości pomiarowych i konfiguracji parametrów pracy przetwornika
  • Zerowanie czujnika i przywracanie ustawień fabrycznych przetwornika,
  • Sygnalizacja LED pracy przetwornika

Czujnik wewnętrzny ecoPRESS IN

  • Jednokanałowy
  • Wyjście transmisji cyfrowej I2C
  • Zasięg przewodu do 2m

Kompleksowe rozwiązanie z ecoVENT

Optymalna jakość powietrza w domu, niższe koszty energii i wysoki komfort użytkowników, dzięki kluczowym elementom systemów DCV – CZUJNIKOM! Dzięki stałemu monitorowaniu temperatury, wilgotności i poziomu zanieczyszczeń, system wentylacji dostosowuje się do aktualnych warunków w pomieszczeniu. Ta dynamiczna kontrola pozwala na oszczędność energii poprzez zmniejszenie wydajności wentylacji, gdy zapotrzebowanie jest niskie, jednocześnie zapewniając świeże powietrze dla użytkowników, gdy jest to wymagane.

Kompleksowe rozwiązanie z czujnikami