Zdalne sterowanie z aplikacją mobilną

System internetowy ecoNET + Aplikacja mobilna System internetowy z mobilną aplikacją pełniący funkcję zarządzającą oraz serwisową. Obsługuje i zarządza pracą on-line urządzeń PLUM przez WiFi również z aplikacji mobilnej. Komunikacja z urządzeniami przez WiFi. Dostęp do wszystkich parametrów pracy urządzenia oraz harmonogramów czasowych. Podgląd i wizualizacja stanów pracy urządzenia na schemacie. Czytelne wykresy uzysku ciepła,…

Sterownik zaworu rozprężnego ecoVALVETRONIC

ecoVALVETRONIC Sterownik zaworu rozprężnego. Sterowanie bipolarnym/unipolarmym zaworem rozprężnym. Ochrona przed przegrzaniem/dochładzaniem czynnika. Komunikacja ModBus i konfiguracja z poziomu menu regulatora. Pełna ochrona sprężarki i jej układu. Sygnalizacja stanu pracy zaworu i alarmów. Moduł Steruje pracą bipolarnego/unipolarnego zaworu rozprężnego i ma za zadanie utrzymanie stałego przegrzania/dochładzania czynnika podczas pracy sprężarki, zastosowano algorytmy ochronne pracy sprężarki i…

Regulator powietrznej pompy ciepła ecoTRONIC200

ecoTRONIC200 Regulator powietrznej pompy ciepła. Komunikacja WiFi oraz ModBus. Praca jako Split/Monoblok. Wsparcie dla elektronicznych zaworów rozprężnych. Hybryda z wentylacją, solarem i kotłem. Moduł Współpracuje z pompami typu monoblok lub split. Steruje: dolnym źródłem ciepła, obiegiem CO i CWU. Umożliwia produkcję wody lodowej (tryb chłodzenia). Steruje pracą sprężarki, grzałki zasobnika CWU i dodatkowymi źródłami ciepła.…

Regulator gruntowej pompy ciepła ecoTRONIC100

ecoTRONIC100 Regulator do gruntowej pompy ciepła. Komunikacja WiFi oraz ModBus. Praca jako Split/Monoblok. Wsparcie dla elektronicznych zaworów rozprężnych. Hybryda z wentylacją, solarem i kotłem. Moduł Steruje: dolnym źródłem ciepła, obiegiem CO i CWU, pracą sprężarki, grzałki zasobnika CWU i źródłem biwalentnym, umożliwia produkcję wody lodowej (tryb chłodzenia), obsługuje układy grzejnikowe, podłogowego oraz klimakonwektory z funkcją…