Zdalne sterowanie z aplikacją mobilną

System internetowy ecoNET + Aplikacja mobilna System internetowy z mobilną aplikacją pełniący funkcję zarządzającą oraz serwisową. Obsługuje i zarządza pracą on-line urządzeń PLUM przez WiFi również z aplikacji mobilnej. Komunikacja z urządzeniami przez WiFi. Dostęp do wszystkich parametrów pracy urządzenia oraz harmonogramów czasowych. Podgląd i wizualizacja stanów pracy urządzenia na schemacie. Czytelne wykresy uzysku ciepła,…

Regulator rekuperatora i central wentylacyjnych ecoVENT

ecoVENT Regulator rekuperatora z funkcją odzysku ciepła w wentylacjach mechanicznych. Komunikacja WiFi z aplikacją mobilną oraz ModBus. Funkcja CAV/VAV sterowania strumieniem powietrza. Hybryda z pompami ciepła i kotłem. Algorytm ochronny przed przegrzaniem i zamarzaniem. Moduł Steruje: rekuperatorem, wentylatorami, nagrzewnicami, chłodnicą, bypasem, GWC, dysponuje zabezpieczeniem antyzamrożeniowym, funkcją odzysku wilgoci i redukcją CO2, zintegrowane czujniki ciśnienia różnicowego,…