Elektronika adaptacyjna

Elektronika adaptacyjna Tablica sygnalizacyjno-sterująca sygnalizuje stany pracy wyświetla bieżącą wartość nadciśnienia w przestrzeniach chronionych umożliwia, za pomocą przełączników sterowanie systemem przez użytkownika w zależności od wykonania może współpracować od 1 do 6 centralami napowietrzającymi. Tablica sterująca umożliwia, za pomocą przełączników sterowanie systemem przez użytkownika w zależności od wykonania może współpracować od 4 do 36 centralami…

Wentylacja przeciwpożarowa

Adaptacyjny System Bezpieczeństwa Adaptacyjny system bezpieczeństwa (ASB) to innowacyjne rozwiązanie na rynku zabezpieczeń wentylacji pożarowej. System zapewnia bardzo precyzyjny i stabilny rozkład nadciśnienia w całej klatce ewakuacyjnej spełniając wszystkie wymagania normy EN 12101-6:2005. Szybka adaptacja na dynamiczne zmiany parametrów otoczenia. Optymalizacja kosztów okablowania budynku. Monitoring elementów systemu: zapis testów, wydruk, sprawdzanie poprawności działania, informacja. Opatentowany…