null

Wzorcowanie (kalibracja)

null

Kompatybilność elektromagnetyczna

null

Wentylacja bytowa i ppoż

null

Technika grzewcza

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Działające na terenie PLUM akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Wzorcujące AP 074, gwarantuje profesjonalny nadzór nad wyposażeniem pomiarowym firmy w dziedzinach: temperatury, ciśnienia, wielkości elektrycznych oraz wilgotności względnej powietrza. Nieograniczony dostęp do bezstronnego laboratorium, wyposażonego we wzorce spotykane przeważnie tylko w Narodowych Instytutach Metrologicznych (np. Główny Urząd Miar) zapewnia zaufanie do poprawności wskazań przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w procesach projektowania i produkcji firmy macierzystej. Na życzenie klientów firmy, wykonywane są pomiary dokumentowane świadectwem wzorcowania z symbolem akredytacji, uznawane w Polsce i za granicą, potwierdzające deklarowane właściwości metrologiczne przyrządów produkowanych w Plum Sp. z o.o. Laboratorium AP 074 świadczy również usługi klientom zewnętrznym w zakresie wzorcowania: platynowych czujników termometrów rezystancyjnych (również SPRT metodą punktów stałych wg MST-90), przetworników temperatury, termometrów elektronicznych, ciśnieniomierzy, przetworników ciśnienia, kalibratorów wielkości elektrycznych, multimetrów, rezystorów stałych i regulowanych oraz termohigrometrów.

Zobacz więcej

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej uzyskało Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr: AB 1765.
Laboratorium umożliwia inżynierom konstruktorom testowanie konstrukcji urządzeń już w momencie budowy prototypów. Wykonywanie badań EMC w trakcie rozwoju produktu zwiększa możliwości uodpornienia przyrządów na zakłócenia panujące w środowiskach przemysłowych. Laboratorium jest wyposażone w najnowszy sprzęt światowych producentów takich jak: Schafner, Rohde Schwarz i realizuje badania zgodnie z obowiązującymi normami kompatybilności.
Nowocześnie wyposażone Laboratorium Kompatybilności umożliwia testowanie urządzeń już na etapie projektowania i realizację takich badań jak: Odporność na wyładowania elektrostatyczne – ESD, odporność na szybkie stany przejściowe, wiązki zaburzeń elektrycznych – BURST, odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, odporność na zaburzenia przewodzone, odporność na udary – SURGE, Emisyjności.

Laboratorium Techniki Grzewczej

Od 2008 r. w firmie Plum funkcjonuje nowoczesne Laboratorium Techniki Grzewczej, które powstało z inicjatywy Działu Ciepłownictwa przedsiębiorstwa i przy współpracy Politechniki Warszawskiej. Platforma badawcza laboratorium została wyposażona w nowoczesny sprzęt, między innymi w Stacjonarny System Monitoringu Emisji Spalin firmy Siemens z pomiarem O2, CO, NO, CO2, SO2. System służy badaniu skuteczności adaptacji zaawansowanych algorytmów w innowacyjnych układach regulacji oraz badaniu emisyjności spalin. W laboratorium wykorzystywane są też urządzenia badawcze takie jak: analizator tlenu do zastosowań standardowych – OXYMAT 61, analizator gazu – ULTRAMAT 23, do optymalizacji procesów spalania, których zakup poszerzył możliwości badawcze i wydajnościowe. Nowocześnie wyposażone laboratorium umożliwia testowanie urządzeń już na etapie projektowania oraz realizację takich badań jak: testowanie regulatorów, dokładne dopasowywanie regulatorów do urządzeń grzewczych z bardzo dużym stopniem niezawodności działania, analiza on-line kotłów i kominków w trakcie procesu testowania automatyki, dopasowanie najnowszych algorytmów sterujących do kotłów i kominków firm partnerskich.

Zastosowanie Laboratorium Wentylacji

Testujemy systemy wentylacyjne w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przed zadymieniem poziomych i pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacjowych np.: budynki mieszkalne, biurowe, obiekty przemysłowe, centra handlowe, domy studenckie, hotele itd. Systemy wentylacyjne oferowane przez firmę PLUM umożliwiają takie dobranie wartości ciśnienia w obiekcie, które zapewni czas reakcji systemu po otwarciu drzwi, w granicy 1-2 sekundy i bardzo dobre wyniki regulacji, w granicy 1-3 sekund w obiektach zarówno szczelnych jak i mniej szczelnych.

System ASB

Adaptacyjny system bezpieczeństwa (ASB) to innowacyjne rozwiązanie na rynku zabezpieczeń wentylacji pożarowej. System zapewnia bardzo precyzyjny i stabilny rozkład nadciśnienia w całej klatce ewakuacyjnej spełniając wszystkie wymagania normy EN 12101-6:2005. ASB posiada budowę modułową – wszystkie urządzenia w systemie ASB są ze sobą połączone jednym kablem transmisyjnym tworzącym zamkniętą pętlę (fire BUS).