Doświadczenie

Rozwój produktu

Najwyższa jakość

Zaplecze badawcze

Klauzule dotyczące produktów

1. Plum Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.
2. Wskazane funkcje urządzeń mają charakter przykładowy i są dostosowane w zależności od Producenta i oprogramowania danego systemu.
3. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Plum Sp. z.o.o. o wymaganych funkcjonalnościach.