Rozwój produktu

Najwyższa jakość

Zintegrowany System Zarządzania

Firma PLUM posiada Zintegrowany System Zarządzania, Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska. Jest on jednym z istotnych elementów przemyślanej strategii działań, mającej na celu zaspokajanie potrzeb klientów oraz dbałości o zdrowie i środowisko. W związku z tym produkty firmy powstają w warunkach pełnego nadzoru nad procesami projektowania, produkcji i sprzedaży.

Urządzenia z certyfikatami

Firma PLUM może zapewnić, iż jej produkty są wytwarzane według ściśle określonych reguł, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz normami polskimi i europejskimi w zakresie m.in. metrologii prawnej, badań na przeciwwybuchowość, badań kompatybilności elektromagnetycznej, badań bezpieczeństwa obsługi. Jedną z najważniejszych cech, która charakteryzuje jakość produktów jest ich bezpieczeństwo, gdyż wiele urządzeń elektronicznych wyprodukowanych w firmie pracuje w strefach zagrożonych wybuchem oraz realizuje określone pomiary w przemyśle i gospodarstwach domowych.

Polityka PLUM

Nadrzędnym dokumentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w firmie Plum Sp. z o. o. jest Polityka Jakości Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. Określa ona podstawy funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób zorganizowany jest Zintegrowany System Zarządzania. Definiuje priorytety, wytycza przyszłe działania i formułuje kierunki do dalszego doskonalenia. Zawiera obietnicę Najwyższego Kierownictwa do realizacji przyjętych w niej zobowiązań.