Akredytowane Laboratorium Badawcze Kompatybilności Elektromagnetycznej

Nowocześnie wyposażone Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC), umożliwia testowanie urządzeń już na etapie projektowania i realizację badań odporności: na wyładowania elektrostatyczne (ESD), na zaburzenia przewodzone o częstotliwościach radiowych, na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST), na udary (SURGE), na zapady, zaniki i zmiany napięcia zasilania (PQT), na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych oraz badania emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych.

Oferujemy badania

– Odporność na promieniowanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej.
– Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.
– Odporność na udary.
– Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania na portach AC i DC.
– Odporność na wyładowania elektrostatyczne.
– Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.
– Pomiar elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych.
– Pomiar elektromagnetycznych zaburzeń promieniowych do 3 GHz.

Pliki do pobrania

Kontakt

PLUM Sp. z o.o.

ul.Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin

Fax 85 749 70 14
KRS: 0000153696
NIP: 966-14-27-390
Kapitał zakładowy: 2 355 800,00 zł
Nr rejestrowy BDO: 000009381

E-mail:
emc@plum.pl

Kierownik Laboratorium

Marek Szpakowski
Tel. 85 749 70 28
Tel. kom. 697 771 078

E-mail:
marek.szpakowski@plum.pl

Kierownik Techniczny

Robert Kosiński
Tel. 85 749 71 73

E-mail:
robert.kosinski@plum.pl