LinkedId

Google Plus

PLUM Partnerem V Kongresu PPG z Odznaką Honorową

Informujemy, że firma PLUM była Partnerem V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, który odbył się w dniach 25-27 października 2016r, w Ossie k. Rawy Mazowieckiej.
Podczas Kongresu omówione zostały przede wszystkim kwestie związane z rolą sektora gazowniczego w strategii rozwoju polskiej gospodarki. Sesje kongresowe, a także panele dyskusyjne uświetnione zostały obecnością cenionych ekspertów branży gazowniczej, przedstawicieli Parlamentu, urzędów centralnych, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń technicznych.

Podczas sesji inauguracyjnej wręczono odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe IGG. Brązową Odznakę Honorową, z tytułu nominacji PLUM, otrzymał Jarosław Paciukiewicz, Dyrektor Handlowy Działu Gazownictwa, osoba silnie zaangażowana w rozwój branży gazowniczej. Dzięki czujnej obserwacji rynku doprowadził do wdrożenia pierwszych w gazownictwie rozwiązań telemetrycznych z wykorzystaniem sieci GSM, poświęcił także wiele lat na opracowanie wraz z zespołem badawczym rejestratorów przepływu gazu, od lat dzieli się swoją wiedzą wygłaszając referaty podczas konferencji, prowadząc seminaria i branżowe spotkania zewnętrzne.

GRATULUJEMY !

www.igg.pl
www.igg.pl
Źródło: www.igg.pl/inauguracja-vkppg
www.igg.pl
Źródło: www.igg.pl/inauguracja-vkppg