LinkedId

Google Plus

Prezes w składzie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż wieloletnie zaangażowanie w pracach naukowych, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki zostało docenione przez powołanie dnia 15 kwietnia 2016 roku Prezesa firmy PLUM, dr Macieja Szumskiego do prestiżowej organizacji Polskiej Akademii Nauk w skład Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, na czteroletnia kadencję. PAN skupia w swoim składzie najwybitniejszych polskich i zagranicznych uczonych.

Załoga firmy PLUM gratuluje i życzy dalszych sukcesów naukowych!.

PAN